Kontakt

Kontaktpersonar

Frank Robert Klakegg
Festivalleiar
fklakegg@yahoo.no
Tlf. 958 81 388

Christian V. Hope
Media
christian@digithings.no
Tlf. 464 10 741

Media

Festivalen har med åra bygd opp ein solid base med film og bilder.

Treng du høgoppløyste bilder, film eller anna materiell?
Kontakt oss på christian@digithings.no eller 464 10 741.

Film

Du finn våre filmar både på Vimeo og YouTube.