Festivalen har med åra bygd opp ein solid base med film og bilder.

Treng du høgoppløyste bilder, film eller anna materiell?
Kontakt oss på [email protected] eller 464 10 741.

Bilder

På Facebook-sida vår finn du dei beste blinkskota (treng ikkje logge inn):
fb.com/vatmoro

Film

Du finn våre filmar både på Vimeo og YouTube.

Vi ønskjer at ein brukar Vimeo ved embedding
og deling for å unngå unødvendig reklame.