Surfing. Foto.

Barneparken. Foto.

Moro på AfterSea. Foto.

Vi skal utvikle Våt Moro til å bli enno betre! Derfor har vi starta foreininga Våt Moro som skal jobbe for at kommunen vår og området rundt vert ein endå betre plass å bu og leve i. No treng vi di hjelp og støtte til arbeidet med å utvikle både foreininga og aktivitetane våre!

Som medlem av Våt Moro får du høve til å ta aktivt eigarskap i å utvikle verdas beste havsportfestival, utvikle aktivitetane og skape meir Våt Moro gjennom heile året i Noregs flottaste kommune og by.

Medlemskapen er både for deg som vil være med å bidra på forskjellige aktivitetar og eventar gjennom året og for deg som berre vil være støttemedlem.

Å være medlem kostar kr 200,- i året og gjev deg stemmerett på årsmøtet til foreininga, og du vert valbar til mellom anna styret. Du kan melde deg inn via skjemaet til høgre (under om du er på telefon).

Har du gode forslag eller idear til korleis vi kan utvikle festivalen og foreininga? Bli medlem og ta del i laget!

Våt Moro-helsing frå
Frank Robert, Tine, Øystein og Jon Ivar

  Fullt navn

  E-post

  Telefon

  Alder

  Adresse og postnummer

  Vilkår
  Å bli medlem i Våt Moro gir deg stemmerett på årsmøtet til foreininga, og du vert valbar til m.a. styret. Medlemskapet kostar kr 200,- i året og vert fakturert pr. post. Du kan når som helst melde deg ut ved å kontakte oss på [email protected]