Ekstrem12#16. Foto.

Er du mellom 12 og 16 år og gleder deg til Våt Moro på grunn av den herlege stemninga og alle dei elleville aktivitetane?

For tredje året på rad arrangerer Våt Moro ein spenningsrik dag for ungdom. Ung Ekstrem er ei pakkeløysing for deg som vil prøve ut forskjellige aktivitetar til ein redusert pris i lag med eit eksklusivt antall andre på din alder.

Årets aktivitetar er havrafting, SUP og vasscootartur med førar.

Program
09:45 Oppmøte og registrering
10:00 Havrafting
11:00 SUP + vasscootartur med førar

Eigenerklæringskjema må fyllast ut i forkant av deltaking på all aktivitet. For born under 18 år må skjemaet signerast av foreldre eller føresatte. Du kan laste ned skjemaet under «påmeldingsvilkår»-fana og levere det ferdig signert i sekretariatet i forkant av aktiviteten du skal vere med på. Hugs at alle aktivitetar startar med eit besøk i sekretariatet for registrering.