Coasteering

Coasteering er ein unik måte å oppleve naturen på. Vi beveger oss langs klippene, hopper i sjøen, svømmer og klatrer.

Det er nok ein aktivitet som de aller fleste har gjort før, i alle fall då ein var yngre, men forskjellen er at dette er organisert.

Tid: Fredag 8. juli kl. 11:00–13:30 og 14:30–17:00.
Laurdag 9. juli kl. 10:00-12:30 og 13:30–16:00
Stad: Oppmøte på kaia nedanfor Amfi
Pris: 750 kr
Aldersgrense: 13 år

Eigenerklæringskjema må fyllast ut i forkant av deltaking på all aktivitet. For born under 18 år må skjemaet signerast av foreldre eller føresatte. Du kan laste ned skjemaet under «påmeldingsvilkår»-fana og levere det ferdig signert i sekretariatet i forkant av aktiviteten du skal vere med på. Hugs at alle aktivitetar startar med eit besøk i sekretariatet for registrering.